Verblijven

Wij beschikken over 6 hokken incl. onder ren.

De afmeting van het bovenhok/nachthok is 85x 55x40cm. De onder ren heeft een afmeting van 110 x 85 x 60cm.

Bij 2 konijnen in één verblijf kunnen de rennen vergroot worden met een voorzet ren met een afmeting van 85 x 55 x 60.

Wij beschikken over 3 ruime rennen van 220x110cm met een dak. Door deze rennen aan de verblijven te koppelen, hebben de konijnen veel extra ruimte en de mogelijkheid om hun pootjes te strekken. Zo hoeven de konijnen niet een aantal keer per dag uit hun verblijf getild te worden en kunnen ze zelf beslissen of ze in de ren of in hun verblijf willen zitten.